Als gecertificeerd instructeur van EHBDD® is er een scholing ontwikkeld door mij aangaande de zorgverlening bij druggebruik.
Als zorgverlener kun je in aanraking komen met de problematiek behorende bij druggebruik door zorgvragers. Deze scholing biedt een goede basis hier professioneel mee om te gaan.

We gaan het hebben over de soorten drugs die er zijn, de redenen waarom mensen drugs gebruiken en de gevolgen voor de maatschappelijke en sociale context van de zorgvrager.

Natuurlijk blijft ook de (acute) hulpverlening bij incidenten niet onbelicht.

Net als alle scholingen kan deze scholing zowel op lokatie als in ons leslokaal verzorgd worden.