Sinds begin dit jaar is de veldnorm evenementenzorg definitief geworden, de veldnorm beschrijft wat goede zorg tijdens evenementen is. Ook wordt hierin beschreven welke niveaus van zorgverlening erkend worden.

Voor de niet zorgprofessionals gelden de niveaus Basis- en Evenementen Eerste Hulp. Binnen het niveau Evenementen Eerste Hulp kunnen de zorgverleners getraind worden in het uitvoeren van een aantal handelingen die niet tot de reguliere EHBO behoren. Zo zijn bijvoorbeeld de categorie 3 handelingen bedoeld als ondersteuning van de aanwezige zorgprofessional.

Bij ons kun je in 12 dagdelen of 6 dagen getraind worden tot Evenementen Eerste Hulpverlening met categorie 2 & 3. In een mix van theoretische achtergrond en praktisch oefenen stomen we je klaar voor het mooie veld van de evenementenzorg! Je ontvang een certificaat van ons met een geldigheid van twee jaar, in deze periode dien je jaarlijks een herhalingsdag te volgen om je certificaat geldig te houden.

Neem gerust contact met ons op voor de planning en kosten van deze praktijkgerichte training!